۱۴۰۲ جمعه ۳۱ شهريور
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوي افقي1منوي افقي1
صفحه اصلي
کارتابل
نقشه سايت
rss
English
Collapse منو افقيمنو افقي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درگاه خدمات الکترونیک </span>درگاه خدمات الکترونیک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک مسافری</span>خدمات الکترونیک مسافری
خريد بليت اينترنتي شركت سفيرريل
خريد بليت اينترنتي شركت رجاء
خرید موبایلی بلیت قطار
خرید بلیط قطار به روش مستقیم(کد ussd)
برنامه حرکت قطار
موقعیت و جانمائی(قطار, آژانس,ایستگاه)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک باری</span>خدمات الکترونیک باری
ردیابی واگن ها
سامانه جامع نت واگن های باری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دیگر خدمات الکترونیک</span>دیگر خدمات الکترونیک
پورتال سازمانی
قوانین و مقررات سیروحرکت راه آهن
اپلیکیشن یادگیری همراه تعاملی راه آهن
ثبت و پیگیری شکایت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با ما </span>ارتباط با ما
روابط عمومي
سوالات متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پيوندها</span>پيوندها
دفتر مقام معظم رهبري
پايگاه اطلاع رساني دولت
وزارت راه و شهرسازي
پایگاه اطلاع رسانی مجلس
سامانه رسیدگی به شکایات و اعلانات
Collapse منوي عموديمنوي عمودي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعالی سازمانی</span>تعالی سازمانی
آرمان ، ماموريت و ارزشها
مضامين استراتژيك
اهداف كليدي كسب و كار
بیانیه حریم خصوصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات سازمان</span>خدمات سازمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عناوین خدمات سازمان</span>عناوین خدمات سازمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فروش بلیت مسافری</span>فروش بلیت مسافری
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کارو زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعطا مجوز نمایندگی فروش بلیت</span>اعطا مجوز نمایندگی فروش بلیت
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کارو زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
هزینه ارائه خدمت
مدارک و مستندات
قوانین و مقررات
اطلاعات تکمیلی زیر خدمت
لینک صفحه دریافت خدمت
سوالات متداول FAQ
بیانیه توافق SLA
شماره تماس و نام واحد پاسخگو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رسیدگی به شکایت مسافر</span>رسیدگی به شکایت مسافر
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کارو زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
قوانین و مقررات
اطلاع رسانی زیر خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تدوین قوانین و مقررات ریلی</span>تدوین قوانین و مقررات ریلی
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کارو زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارائه آمار و اطلاعات حمل و نقل ریلی</span>ارائه آمار و اطلاعات حمل و نقل ریلی
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
مدارک و مستندات
شکایت و پیگیری
قوانین و مقررات
اطلاعات تکمیلی زیر خدمت
لینک صفحه دریافت خدمت
شماره تماس و نام واحد پاسخگو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جا بجایی بار</span>جا بجایی بار
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کارو زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
اطلاعات تکمیلی زیر خدمت
لینک صفحه دریافت خدمت
سوالات متداول FAQ
بیانیه توافق SLA
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صدور بارنامه</span>صدور بارنامه
شرح خدمت
شناسنامه خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
قوانین و مقررات
اطلاعات تکمیلی زیر خدمت
لینک صفحه دریافت خدمت
سوالات متداول FAQ
بیانیه توافق SLA
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارائه گراف عملیاتی</span>ارائه گراف عملیاتی
شناسنامه خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
اطلاعات تکمیلی زیر خدمت
لینک صفحه دریافت خدمت
سوالات متداول FAQ
شماره تماس و نام واحد پاسخگو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارزیابی و تحلیل سوانح ریلی</span>ارزیابی و تحلیل سوانح ریلی
شناسنامه خدمت
مدارک و مستندات
سوالات متداول FAQ
شماره تماس و نام واحد پاسخگو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تدوین و ابلاغ گراف مادر</span>تدوین و ابلاغ گراف مادر
شناسنامه خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
سوالات متداول FAQ
شماره تماس و نام واحد پاسخگو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعمیر و نگهداری دیزل</span>تعمیر و نگهداری دیزل
شناسنامه خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
شکایت و پیگیری
لینک صفحه دریافت خدمت
سوالات متداول FAQ
شماره تماس و نام واحد پاسخگو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعمیر و نگهداری واگن</span>تعمیر و نگهداری واگن
شناسنامه خدمت
لینک سامانه درخواست خدمت
شکایت و پیگیری
اطلاعات تکمیلی زیر خدمت
لینک صفحه دریافت خدمت
سوالات متداول FAQ
شماره تماس و نام واحد پاسخگو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جابجایی مسافر</span>جابجایی مسافر
شناسنامه خدمت
شرح خدمت
شکایت و پیگیری
اطلاعات تکمیلی زیر خدمت
لینک صفحه دریافت خدمت
سوالات متداول FAQ
بیانیه توافق SLA
شماره تماس و نام واحد پاسخگو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رتبه بندی وارزیابی قطارهای مسافربری</span>رتبه بندی وارزیابی قطارهای مسافربری
شناسنامه خدمت
اطلاعات تکمیلی زیر خدمت
لینک صفحه دریافت خدمت
سوالات متداول FAQ
بیانیه توافق SLA
شماره تماس و نام واحد پاسخگو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رسیدگی به شکایت غیر مسافر</span>رسیدگی به شکایت غیر مسافر
شناسنامه خدمت
اطلاعات تکمیلی زیر خدمت
لینک صفحه دریافت خدمت
سوالات متداول FAQ
شماره تماس و نام واحد پاسخگو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صدور کارنامه ایمنی لکومتیوران ها</span>صدور کارنامه ایمنی لکومتیوران ها
شناسنامه خدمت
اطلاعات زیرتکمیلی خدمت
لینک صفحه دریافت خدمت
سوالات متداول FAQ
شماره تماس و نام واحد پاسخگو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صدور مجوز سیر</span>صدور مجوز سیر
شناسنامه خدمت
شرح خدمت
گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
لینک سامانه مدیریت خدمات
لینک صفحه دریافت خدمت
سوالات متداول FAQ
بیانیه توافق SLA
شماره تماس و نام واحد پاسخگو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظارت بر نمایندگی های فروش بلیت</span>نظارت بر نمایندگی های فروش بلیت
شناسنامه خدمت
شکایت و پیگیری
لینک سامانه مدیریت خدمات
لینک صفحه دریافت خدمت
سوالات متداول FAQ
بیانیه توافق SLA
شماره تماس و نام واحد پاسخگو
خدمات دولت الکترونیک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مسافری</span>خدمات مسافری
تهیه بلیط
شرکت و نمایندگی های فروش
Collapse حقوق مسافرحقوق مسافر
استرداد بليط اينترنتي
مقررات ایستگاه راه آهن
برنامه حرکت قطار ها
اطلاعات مساجد و نمازخانه ها
انتشار فهرست مجوزهای اعطایی آژانسها
مقررات حمل خودرو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حمل خودرو و توشه با قطار</span>حمل خودرو و توشه با قطار
مقررات حمل خودرو
مقررات حمل توشه همراه مسافر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات بازرگانی(حمل بار)</span>خدمات بازرگانی(حمل بار)
خدمات باری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعرفه های حمل بار</span>تعرفه های حمل بار
بین الملل
داخلی
بخشنامه ها و دستورالعمل ها
قوانین و آیین نامه های حمل
تعرفه حمل ریلی
معرفی شرکت های حمل و نقل باری
محصولات عمده قابل حمل
معرفی و نقشه مراکز لجستیک
حمل خودرو و خرده بار
مسافت های ریلی
فرایند جذب سرمایه گذار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار واطلاعات</span>آمار واطلاعات
سالنامه آماری
ماهنامه آماری
آمار و عملکرد
گزارشات سازمان های بین المللی
تعاریف و توضیحات آماری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شبکه حمل و نقل ریلی</span>شبکه حمل و نقل ریلی
کریدورهای عبوری از ایران
نقشه مرزبندی ادارات کل مناطق
نقشه سیستم های علائم شبکه ریلی
نقشه فراز و نشیب شبکه ریلی
نقشه وضعیت بار محوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناقصه , مزایده و سامانه الکترونیک</span>مناقصه , مزایده و سامانه الکترونیک
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
انتشار جزییات مرتبط با قراردادها
فهرست مناقصات
فهرست مزایدات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه </span>اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه
گزارش هزینه کرد جاری دستگاه
گزارش هزینه کرد سرمایه ای دستگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابچه راهنمای مراجعین و مشتریان</span>کتابچه راهنمای مراجعین و مشتریان
کتابچه راهنمای مراجعان
راهنمای مشتریان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و مقررات</span>قوانین و مقررات
مقررات مربوط به بلیت مسافری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقررات حمل بار</span>مقررات حمل بار
مقررات حمل بار داخلی
مقررات حمل بار ترانزیت
کالاهای خطرناک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین مالی و معاملاتی</span>قوانین مالی و معاملاتی
تشریفات انعقاد قرارداد
سرمایه گذاری و خصوصی سازی
مالی و محاسباتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقررات صنعت ریلی</span>مقررات صنعت ریلی
اسناد بالادستی
قوانین
آئین نامه ها
مصوبات
مقررات ایمنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سایر قوانین و مقررات</span>سایر قوانین و مقررات
مبارزه با پولشویی
سلامت نظام اداری
ارتباط با ما
Collapse متفرقهمتفرقه
آرشيو اخبار و اطلاعيهکليه حقوق محتواي اين سايت متعلق به راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
Powered by DorsaPortal